Home


ONDERZOEKSRESULTAAT EVALUATIEONDERZOEK CONTIGO CONTACT


Van december 1999 tot en met februari 2000 heeft Contigo een Evaluatieonderzoek op haar site geplaatst met het doel inzicht te krijgen in wat jullie, bezoekers van de site en cliŽnten van Contigo, vinden van de opzet en de dienstverlening van Contigo.
Contigo gebruikt onderstaande resultaten om haar dienstverlening verder aan te passen aan de behoeftes die leven.


Onderwerp: Algemeen


Het aantal inzendingen is enigszins tegengevallen; wellicht heeft dit te maken met de lengte van de vragenlijst. Het invullen van de lijst nam ruim 15 minuten in beslag.

Een verkorte uitvoering van de vragenlijst, namelijk de evaluatie van de website van Contigo, is elders op deze site als vervolgonderzoek terug te vinden. Nog niet ingevuld en wel een mening over de site van Contigo? Klik hier.

Onderstaande resultaten zijn in een aantal onderwerpen verdeeld, te weten: Diensten, Communicatie, Advertentiebeleid, Prijzen, Website, Nieuwsbrief en Respondenten.


Onderwerp: Diensten


Contigo biedt contact, activiteiten, contactadvertenties en digitale foto's. De vraag was of deze diensten voldoende zijn of dat er behoefte is aan extra diensten.
De meerderheid (55%) vindt deze diensten ruim voldoende. 36% Heeft geen mening en de overigen geven aan dat Contigo wel eens een chatbox op haar site mag plaaten.
Waarom dit laatste niet haalbaar is, is bekend uit eerder onderzoek. Meer daarover vind je hier.


De wijze waarop Contigo activiteiten organiseert, namelijk dat die activiteiten georganiseerd worden, waar behoefte aan blijkt te zijn, is voor 64% van de inzenders bevredigend. De overige vrouwen hadden geen mening over de Contigo-activiteiten.

Activiteiten waar volgens velen behoefte aan is, zijn bijvoorbeeld: sporttoernooien, zeilen, reizen, ontmoetingen voor lesbische vrouwen met kinderen, een Contigo-dag voor liefhebsters en het verkennen van het nachtleven (in een stad, neem ik aan....).Onderwerp: Communicatie


Maar liefst 91% van de respondenten gaf aan Contigo's wijze van persoonlijke communicatie (waarbij bijvoorbeeld vaak gevraagd wordt naar een eigen mening) toe te juichen. Bijvoorbeeld omdat het geen standaardisatie oplevert, omdat het eerlijk is, omdat je regelmatig bericht ontvangt en omdat de communicatie daardoor boeiend blijft.

Contigo communiceert veelal via Internet (email), via de telefoon en via de reguliere post met haar cliŽnten/bezoeksters. Alle respondenten hebben net als Contigo een voorkeur voor deze vormen van communicatie. Het alternatief, een persoonlijk gesprek met bijvoorbeeld ingeschrevenen, zou volgens geen van de respondenten een meerwaarde opleveren.

De emailcorrespondentie tussen Contigo en haar cliŽnten/websitebezoeksters wordt over het algemeen gezien als: professioneel, snel en met kwaliteit. Een mooi compliment!


Onderwerp: Advertentiebeleid


Contigo maakt op dit moment veelal gebruik van free publicity-mogelijkheden (tijdschriften, kranten, Internet, bannerexchanges, flyers etc).

91% Van de respondenten noemt deze mogelijkheden om klanten te werven en om naamsbekendheid te maken toereikend voor een bedrijf als Contigo.


Mocht Contigo willen gaan adverteren, dan kan zij dat volgens de inzenders het beste doen in/op: Internet, Zij aan Zij, Opzij, Volkskrant, XL, Gaykrant, en zelfs Viva en Yes.


Onderwerp: Prijzen


De vraag naar de prijzen was waarschijnlijk de meest oninteressante vraag om te beantwoorden. Veel vrouwen vulden namelijk  'geen mening' in op deze vraag.

Voor de volledigheid toch een overzicht van de meest genoemde antwoorden:
- De prijs voor een eenmalig contact vooraf (f 79,-) werd net zo vaak  'redelijk' genoemd als 'te hoog'. Prijzen als f 50,- en f 39,- waren de alternatieven.


- De prijs voor een eenmalig contact achteraf (f 95,-) noemden de respondenten vaker 'te hoog' dan 'redelijk'. Alternatieve prijzen: f 50,- of f 35,-.


- Een eenmalige activiteit kostte ten tijde van het onderzoek f 95,- gemiddeld per keer (nu zijn alle activiteiten gratis). De meningen over de hoogte van deze prijs waren verdeeld. Alternatieven: f 50,- en f 35,-.


- Ook over de contactadvertentieprijs (f 25,- per maand) was niet iedereen het eens. De prijs moet volgens enkelen omhoog (f 50,-) en volgens anderen omlaag.


- De prijs voor de digitale foto (f 4,50 per stuk) kon over het algemeen de goedkeuring wegdragen.


Onderwerp: Website


De Contigo-website bevat twee gedeeltes: een info-gedeelte over de contactbemiddeling/activiteiten en een vermaak/ontspanningsgedeelte.
Deze tweedeling was volgens de overgrote meerderheid van de inzenders nodig. Een enkeling gaf aan slechts interesse te hebben in het vermaakgedeelte.

Welke onderdelen worden het vaakst bezocht op de Contigo-website en zijn daarmee het meest populair?

Onderdelen die 'dagelijks of regelmatig' bezocht worden door de lezeressen zijn: info over Contigo en haar diensten, het activiteitenaanbod, de contactadvertenties, het nieuws voor vrouwen, links naar vrouwensites en de boekentips.

'Af en toe' worden de volgende onderdelen bezocht: de onderzoeksvragenlijsten, links naar homosites, de themalinks, filmtips, stelling van de maand, 3D-fotogalerie, de downloads, cybernieuws, e-kaarten, uitgaanstips en de theater- en expositietips.

De onderdelen die door een groot aantal inzenders nooit bezocht zijn, zijn bijvoorbeeld: het gastenboek en het forum (inmiddels weer verdwenen; daarvoor in de plaats: discussiethema's).

Welke onderdelen zouden respondenten graag toegevoegd zien aan de site?
Genoemd werden: een lesbisch adventurespel voor vrouwen (expertise op dit gebied? Neem even contact met Contigo op....); lesbische vakantiebestemmingen (inmiddels toegevoegd aan de uitgaanstips) en een chatmogelijkheid (zie eerder of klik hier voor meer info).

Hoe raken surfsters over het algemeen bekend met de website van Contigo?
Veelal via een vriend(in) of kennis, via een zoekmachine, via email van Maya, via de krant of een tijdschrift (hoezee free publicity....) of via een link op een andere site.

Opmerkelijk maar niet geheel onverwacht zijn de volgende twee resultaten:
De meerderheid van de inzenders bezoekt de site van Contigo op zeer regelmatige basis, gemiddeld rond de 2-5 keer per week. Een bezoek aan de site duurt gemiddeld tussen de 20 en de 30 minuten. Deze twee resultaten worden in de Internetwereld alleen gehaald door de hele grote namen.... en mag ongetwijfeld toegeschreven worden aan de uitgebreidheid van de site maar vooral aan de dagelijkse updates, die maken dat het regelmatig terugkeren niet voor niets zal zijn....

Het onderdeel dat het drukst bezocht wordt, is naar eigen zeggen: de advertentiepagina (ook niet geheel onverwacht). De vrouwenlinks, het nieuws voor vrouwen, de themalinks, de boekentips en de activiteiten worden eveneens genoemd als onderdeel waar men het langste vertoeft.

Het beste onderdeel op de site is volgens velen de advertentiepagina. Maar ook de boekentips, de stelling, de informatie over Contigo en de themalinks worden als zeer goed beschouwd.

De onderdelen waar het minste waarde aan wordt gehecht en die eventueel zelfs mogen worden geschrapt, zijn: het forum (inmiddels verwijderd), de puzzel (ook verwijderd), de homolinks (blijven staan), de boekentips (en zojuist bleek nog....), de stelling (idem....), nieuws voor vrouwen (idem....).

Volgens de inzenders mogen de e-kaarten en de info-pagina's wel eens vernieuwd worden. De e-kaarten pagina staat helaas los van Contigo dus daar heeft Contigo geen invloed op (tenzij een lezeres vrijwillig een e-kaartencentrum wil ontwikkelen...), de info-pagina's zijn inmiddels opgefleurd met plaatjes, foto's etc.

Een site die beter is dan de site van Contigo? Die kennen de Contigo-bezoeksters nog niet.... Slechts eenmaal werd een site genoemd, te weten de COC-site, en wel vanwege de grotere bruikbaarheid van de info. Zit wat in.

Kortom: veel verschillende meningen omtrent de onderdelen op de site dus het is maar goed dat er zoveel variatie te vinden is.....


Hoe wordt de vormgeving van de site beoordeeld?
Een ruime meerderheid beschouwt de vormgeving als professioneel en goed. Genoemde redenen: de site is goed te hanteren, is strak, snel en duidelijk, overzichtelijk en logisch, straalt klasse en eenvoud uit. Mooi, dat is precies de bedoeling... Een enkeling schreef zelfs dat ze blij is dat er nu eindelijk eens een site is waarbij het niet roze is wat de klok slaat.

Het algemene waarderingscijfer voor wat betreft de vormgeving is een 7 (afgerond).Het onderzoeksgedeelte over de website van Contigo staat - in aangepaste vorm - nog steeds op de website. Nog niet ingevuld? Klik hier en doe mee!!!


Onderwerp: Nieuwsbrief
De overgrote meerderheid van de vrouwen die het onderzoek ingevuld hebben, heeft een abonnement op de maandelijkse nieuwsbrief van Contigo (73%).

De waardering voor de nieuwsbrief (1=laag; 10=hoog) is gemiddeld een 8 (afgerond).
Erg hoog dus. Er zouden meer plaatjes in de nieuwsbrief mogen maar jullie begrijpen dat de nieuwsbrief beperkt is wat het aantal kb's betreft. Contigo wil niet verantwoordelijk zijn voor verstopte emailbrievenbussen...


Een oplossing zou liggen in het regelmatiger uitgeven van de nieuwsbrief, zodat er kleinere stukjes verzonden kunnen worden. De respondenten hebben de voorkeur voor een tweewekelijkse nieuwsbrief. Contigo zal hier spoedig een begin mee maken.


Niemand van de inzendsters heeft een abonnement op een ander e-zine/andere nieuwsbrief.
Houden de leesgrage vrouwen niet van e-zines?


Respondenten
Wie deden er mee met het onderzoek?

Over het algemeen waren de vrouwen lesbisch ongebonden of gebonden zonder kinderen. De enkele biseksuele vrouwen die reageerden waren vaker gebonden dan ongebonden.

Alle leeftijden waren vertegenwoordigd met uitzondering van de groep tussen 31-35 jaar en vrouwen ouder dan 51 jaar.

Alle vrouwen kwamen uit Nederland, hadden een modaal inkomen, waren hoog (WO, HBO) of middelbaar (MBO) opgeleid, en hadden een parttime of fulltime baan.


Tot zover. Meer onderzoeken op deze pagina.