Een of meerdere boeken bestellen:
- mail
naar en vermeld:
- welk(e) boek(en) je wilt bestellen
- je naam, adres, woonplaats voor de verzending van de boeken


Je ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging met daarin uitleg
over de wijze van betalen (via bank/giro).
De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Contigo Contact hanteert het tarief van TPG Post.


Rubrieken
PoŽzie
Romans
Verhalenbundels
(Auto)BiografieŽn
Thrillers/Detectives
Erotische romans/verhalenbundels
Engels-, Duits- en Franstalige romans
Wetenschappelijke, feministische, foto- en andere boeken


Secundaire Literatuur (Nederlands- en Engelstalig)

Anna Blaman: Informatie en Herinneringen - Anna Blaman, 1985, Literair Moment, in goede staat, 2 euro

Anna Blaman: Ik schrijf het je grof-eerlijk: Briefwisseling met Emmy van Lokhorst en Sonja Witstein
, 1988, Meulenhoff, bibliotheekuitgave met harde kaft, in goede staat, 2,50 euro

Betje Wolff en Coosje Busken: Een hartsvriendschap - Wies Roosenschoon, 1988, 2e druk, uitgave Slib-reeks, uitgave van Zeeuws kunstenaarscentrum, met foto's, in perfecte staat, 4 euro
Boeket voor Betje en Aagje: Van en over de schrijfsters Wolff en Deken -  A. Romein-Verschoor, e.a., 1954, eerste druk, Uitgegeven Voor het Nationaal Comite ter Herdenking van Betje Wolff en Aagje Deken, Wereldbibliotheek, met harde kaft, in goede staat, 9 euro
Brieven in beeld; met o.a. brief van Aagje Deken aan Betje Wolff en antwoord van Betje aan Aagje - Jan Huslker (red.), 1976, Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum Den Haag, A4-formaat, met kopieen van originele brieven, in goede staat, 6 euro

Bzzlletin 128  - o.a.  interview met Ethel Portnoy, 1985, met foto's, in perfecte staat, 2 euro
Bzzletin 96 - o.a. Virginia Woolf, Inez van Dullemen, 1982, met foto's, in perfecte staat, 2 euro
Bzzletin 89 - o.a. Josepha Mendels, Hans Warren, 1981, met foto's, in perfecte staat, 2 euro

Chloe plus Olivia: An anthology of lesbian literature from the seventheent century to the present - Lilian Faderman, 1995, Penguin Book, alle bekende schrijfsters passeren de revue, in nieuwstaat, 12 euro

Chrysalis 5
- Hanneke van Buuren, Audre Lorde, Katherine Mansfield, Hannemieke Stamperius e.a., 1980, in goede staat, 3 euro
Chrysalis 4 - Ethel Portnoy, Hannemieke Stamperius e.a., 1979, in goede staat, 3 euro
Chrysalis 1 - Ariane Amsberg, Hanneke van Buuren, Lidy van Marissing e.a., 1978, in goede staat, 3 euro


De vrouw als auteur - Andreas Burnier, N. de Paepe, Hella S. Haasse, M. Kappens/den Hollander, Diny Schouten, J. Ester e.a., 1980, Andreas Burnier: Sappho; Hella S. Haasse: George Sand, M. Kappens/den Hollander: Virginia Woolf, na vijftig jaar een eigen kamer, Diny Schouten: Carry van Bruggen; J. Ester: Christa Wolf, 3,50 euro

Denken over liefde en macht: Gesprekken met o.a. Nancy Friday, Kate Millett, Lillian Rubin, Nancy Chodorow, Andreas Burnier, Doris Lessing, Kiki Amsberg & Aafke Steenhuis, 1983, Van Gennep, met foto's, in goede staat, 3,75 euro

Een zee van golven: 5 jaar Annie Romein-Verschoorlezingen - Agnes Verbiest & Anne van de Zande, 1995, eerste druk, Feministische Uitgeverij VITA, in perfecte staat, 3 euro

Ezeltje West: Alle brieven aan Vita Sackville-West - Virginia Woolf, 1922-1929, 1996 (eerste druk in Nederlands), Ijzer Utrecht, in perfecte staat, 10 euro
Ezeltje West: Alle brieven aan Vita Sackville-West - Virginia Woolf, 1929-1941, 1996, (eerste druk in Nederlands), Ijzer Utrecht, in goede staat, 10 euro

Geletterde Vrouwen: Interviews - Elisabeth Lockhorn, 1999, Flamingo Pocket, interview met o.a. Andreas Burnier, Charlotte Mutsaers, Vonne van de Meer, Anna Enquist, Connie Palmen e.v.a., in goede staat, 4 euro

Het Literair Leesboek - John Muller (red.); Ethel Portnoy (voorwoord), 1990, mooie uitgave met teksten over boeken, schrijvers etc, bv. Andreas Burnier, Ethel Portnoy, Patricia Highsmith, Tom Lanoye, Renate Rubinstein e.v.a., 3 euro

Josepha Mendels: informatie, 1988, Literair Moment, met foto op voorkant, in perfecte staat, 2 euro

Lesbian Lists: A look at lesbian culture, history, and personality - Dell Richards, 1990, eerste druk, boek met allerlei lijstjes zoals 'Lesbian Novelists, Famous Bisexuel Novelist, Lesbian Musicians, Cross-Dressers, Lesbians and the Law, Lesbian Actresses' etc., in perfecte staat, 5 euro

Literama februari 1983, met artikel 'De Beemster voorbij' over Betje Wolff en Aagje Deken, met foto van museum Betje Wolff, in perfecte staat, 2,50 euro

Lotje Roulin: een liefde in de achttiende eeuw zoals zij wordt verhaald in de roman Willem Leevend - Betje Wolff & Aagje Deken (uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Dr. J. C. Brandt Corstius), 1954, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, in goede staat, 6,75 euro

Lesbisch Kultureel Tijdschrift, verscheen eenmaal per half jaar vanaf 1983; met proza, poŽzie, tekeningen en foto's
Per stuk 4 euro; alle tijdschriften samen voor 25 euro
Lust en Gratie 1
: 1983; met o.a. Margret Brugman, Christa Reinig, Maaike Meijer, Ien Dienske, Dorian Hiethaar, Christine Maria Quispel, Marth J. Tobi, Elly de Waard, Diana Blok, Dora D.
Lust en Gratie 2: 1984; met o.a. Elly de Waard, Noor van Crevel, Mary Schoonheyt, Els Timmerman, Jules Deckwitz, Ineke van Mourik, Chris Voets, Marianne Gossije, Els Zuurdeeg, Nathalie Sarraute (Ruth Weber), Roos de Lange (Maaike Meijer; Marjoke Kuipers), Myriam Diaz-Diocaretz, Dora D.
Lust en Gratie 3: 1984; met o.a. Adrienne Rich (May van Sligter), Willemien Gerstenhauer, Cris van der Hoek, Lidy van Marissing, Elsa Wouters-D'Haen
Lust en Gratie 4: 1984; met o.a. Audre Lorde (Bernadette van Dijck; Maaijke Meijer), Bernadette de Wit, Eugenie de Munck, Megchel J. Doewina, Cathar Wertheim, Dora D.
Lust en Gratie 5: 1985; met o.a. Renee Steenbergern, Meryl Altman (May van Sligter; Ineke van Mourik), Annettje Dia Huizinga, Gertrude Stein (Martha Vooren), Jules Deckwitz, Carla Brunott
Lust en Gratie 6: 1985; met o.a. Isabel Hoving (Jane Bowles), Ellen van Eldik, Julie Abraham (Bryther; May van Sligter), Willemien Gerstenhauer, Andreas Burnier, Annettje Dia Huizinga, Elly de Waard, Saskia Wieringa, Sylvia Borren
Lust en Gratie 7: 1985; met o.a. Amy Clampitt (Christine D'Haen), Elly de Waard, Eef Keijzer, Mieke van Schermbeek (Marian Bakker), Rosemarie Buikema
Lust en Gratie 8: 1985: met o.a. Monique Wittig (Rosa Polle), Riek Wesseling, Ina Bouman, Nelle Morton (Marian Papavoine), Annelies Passchier, Carla Brunott, Ineke van Mourik (Anja Meulenbelt)


Over Een tevreden lach van Andreas Burnier - Siem Bakker en Theo Vos, 1981, uitgave Synthese, Wetenschappelijke Uitgeverij, in goede staat, 3,50 euro

Parmentier (jrg 10, no. 4, 2001) - met o.a. Zusje Hondenhart van Charlotte Mutsaers, in perfecte staat, 2,50 euro
Parmentier (jrg 9, no. 2, 2000) - met o.a. Mr. Bennet en Mrs. Brown van Virginia Woolf, in perfecte staat, 2,50 euro

Ethel Portnoy: Informatie, 1984, ook Doeschka Meijsing over Ethel Portnoy, in goede staat, 2 euro

Schrijversprentenboek 20: Betje Wolff & Aagje Deken, 1979, Uitgave Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum Den Haag, met brieven, foto's, tekeningen, bibliografie, in goede staat, 5 euro


Schrijvende vrouwen: stromingen en aspecten - Virginia Woolf, 1981, Synthese, De Arbeiderspers, in goede staat, 4,50 euro

The making of the Happy Hooker: The inside story of how Robin Moorde got Xaviera between the covers of The Happy Hooker - Robin Moore, 1973, eerste druk, Signet Book, in perfecte staat, 4 euro

Tijdschrift voor Vrouwenstudies 27 - 1986, thema: Scopophilia Kijkgenot, bijdragen van o.a. Bernadette de Wit ('Hebben bad girls hersens?'), Agnes Sommer ('Dan moet je mijn zuster zien'), Margret Brugmann ('Een dubbelganger op het netvlies. Frida Kahlo's en Diane Arbus' esthetisch productie'), met zwart-wit afbeeldingen van schilderijen Kahlo, in perfecte staat, 3,25 euro

Uitgelezen 11: Reacties op boeken: o.a. 10 pag. over poŽzie van Ida Gerhardt door Paul Will - varia auteurs, 1990, Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum, in nieuwstaat, 4 euro

Vertrouwen in gedichten - H. van der Ent (verzameld en verklaard door), 1987, Uitgeverij Boekencentrum, o.a. met gedicht van Ida Gerhardt, in perfecte staat, 4 euro

Vrouwen en Literatuur: Synthese: Stromingen en aspecten - Hannemieke Stamperius - 1980, Wetenschappelijke Uitgeverij, in perfecte staat, 4 euro

Vrouwen op zoek naar het spirituele: Verassende gesprekken
o.a. met Iris Murdoch, Jung Chang, Marianne Wiliamson - Anne Bancroft, 1998, Rainbow Pocket, in perfecte staat, 4,50 euro