Algemene voorwaarden
CONTIGO CONTACTadvertenties

logo.gif (2317 bytes)

terug naar de info over contactadvertenties


Toepasselijkheid
Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers en inschrijvers van de advertentiedienst van Stichting Contigo Contact (hierna te noemen: CC) te vinden op de website van Contigo en vanaf pagina: contigocontact.nl/contactadinfo.htm

Inschrijven
Een inschrijver schrijft zich in middels het invullen van een formulier op de website van CC.

Elke inschrijver ontvangt per e-mail na inschrijving een bevestiging van de aanvraag met een uniek advertentienummer. Na betaling wordt de advertentie geactiveerd. Als 14  dagen na aanmelding geen betaling ontvangen is, vervalt de aanvraag.

Inhoud Advertenties
CC filtert alle aanvragen voor advertenties. CC behoudt zich het recht aanstootgevende aanvragen te weigeren. Je ontvangt een bericht mocht dit het  geval zijn.

Wijziging advertentie
De inschrijver is bevoegd haar advertentie tijdens de inschrijfperiode te wijzigen middels het daarvoor bestemde formulier op de website van CC. Binnen enkele dagen nadat de inschrijver heeft aangegeven de advertentie te willen wijzigen zal de wijziging door CC doorgevoerd worden.

Annulering advertentie
De inschrijver is bevoegd haar advertentie tijdens de inschrijfperiode te annuleren. De advertentie wordt vanaf dat moment van de site van CC verwijderd. Er worden in dat geval geen betaalde gelden gerestitueerd.

Kosten algemeen
CC is te allen tijde gerechtigd de kosten voor de advertentiedienst te wijzigen.

Kosten
Kosten voor het op de site plaatsen van een contactadvertentie zijn
19 voor 1 maand of  31 voor 2 maanden.
Er wordt geen garantie gegeven voor een minimaal aantal reacties. Ook bij geen reacties zullen de advertentiekosten niet worden gerestitueerd.
Mocht de inschrijver de reacties per post toegestuurd willen krijgen, dan staat hier een eenmalig bedrag van
5 aan administratie- en verzendkosten tegenover. Mochten er na beeindiging van de inschrijfperiode geen reacties per post verstuurd zijn, dan is restitutie van deze 5 mogelijk. De inschrijver dient zelf een verzoek in te dienen voor deze restitutie.

Aansprakelijkheid
De gebruiker/bezoeker vrijwaart CC voor alle kosten en schade voor de gebruiker die kunnen voortvloeien uit het feit dat:
- de gebruiker/bezoeker gebruik maakt van de website van CC;
- de gebruiker/bezoeker gebruik maakt van de advertentiemogelijkheid op de site van CC;
- contacten zijn ontstaan door CC;
- contacten zowel schriftelijk, telefonisch, per email alswel persoonlijk niet voldoen aan de eisen van de gebruiker/bezoeker.Nijmegen, februari 2003